Szolgáltatások

FORRÁSFIGYELÉS – DÍJTALAN!

 • pályázati előminősítés (Regisztrációhoz kötött)
 • igényfelmérés/konzultáció
 • pályázatfigyelés

 


PÁLYÁZATÍRÁS/PROEKTMENEDZSMENT

 

Támogatási kérelem készítése – támogatási kérelem benyújtásától a támogatási szerződés/okirat hatályba lépéséig

 • Támogatási kérelmek készítése, pályázatok írása a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével
 • Támogatási kérelem dokumentációjához szükséges mellékletek (megvalósíthatósági tanulmány/üzleti terv/projekt előkészítő tanulmány készítés)
 • Műszaki szakemberek, egyéb szakértők részvételének biztosítása a támogatási kérelem elkészítése során
 • Rendszeres, aktív kapcsolattartás a Támogatást Igénylővel és munkatársaival (személyes egyeztetés, helyszínbejárás, e-mailben és telefonon történő kommunikáció)
 • Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, Irányító Hatósággal
 • Kapcsolattartás a projekt célcsoportját képező személyekkel, egyéb szakértőkkel, külső szolgáltatókkal
 • Támogatási kérelem elektronikus és papír alapú dokumentációjának összeállítása
 • Támogatási szerződés megkötéséhez, Támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentáció összeállítása
 • Támogatási kérelem, pályázat elektronikus kitöltő felületének kezelése

 

Projektmenedzsment – támogatási szerződés hatályba lépésétől a fenntartási időszak végéig

 

 • Projekt előre haladási jelentések és kifizetési kérelmek elkészítése, dokumentálása és azok esetleges hiánypótlásainak elkészítése
 • Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel/Irányító Hatósággal
 • A projekt megvalósításában résztvevők (szolgáltatók, kivitelezők, célcsoporttagok stb.) dokumentálási és nyilvántartási kötelezettségeikről tájékoztatás nyújtása és azok ellenőrzése
 • Helyszíni ellenőrzések előkészítése, azokon való részvétel, esetleges hiánypótlásának elkészítése
 • Támogatási szerződés szükség szerinti módosításainak, változás bejelentéseinek elkészítése
 • A projekt teljes fenntartási időszakában, annak zárásáig szükséges jelentések elkészítése
 • Indikátorok, esélyegyenlőségi, környezeti és egyéb vállalásainak nyilvántartása, dokumentálása, jelentéstételi kötelezettségek lebonyolítása

 


PROJEKTEK MENTORÁLÁSA/FORRÁS MENTÉS

 

Kockázatosnak ítélt, szabálytalansági gyanú/eljárás elindítása esetén segítséget nyújtunk a problémák részletes feltárásában és azok kezelési lehetőségeinek kidolgozásában. Szabálytalansági gyanú esetén kifogások benyújtásában, fellebbezések elkészítésében vagy veszteségminimalizáló, a projekt megvalósulását elősegítő szakmai tanácsadást biztosítunk.

 


PROJEKTEK UTÓGONDOZÁSA

 

A támogatásokból megvalósult projektek sikeres és eredményes pénzügyi zárását, záró helyszíni ellenőrzést követően sem szűnnek meg a feladatok. Tapasztalatom alapján nagyon sok Kedvezményezett nem informált ezen időszak vállalásaival és azok nem, vagy részben történő teljesítésének következményeivel.

Vállaljuk a projektek fenntartási időszakában keletkező feladatainak nyilvántartását, dokumentálását az alábbiak szerint:

 • Fenntartási jelentések elkészítése
 • A fenntartási jelentéshez szükséges adatok begyűjtése és elemzése, indokolt esetben helyszínbejárás
 • Indikátorok, vállalások teljesülésének nyomon követése, dokumentálása
 • Tervezett értékhez képest alul teljesítés esetén probléma feltárása, megoldási javaslat tétele
 • Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági vállalások teljesülésének nyomon követése, dokumentálása – amennyiben az adott konstrukció esetében releváns
 • Bevételek alakulásának vizsgálata – amennyiben releváns
 • Projekt teljes körű monitorozása, nyomon követése a fenntartási időszakban.
 • Változások esetén (aláíró személye, kedvezményezett neve stb.) változás bejelentések / módosítási kérelmek elkészítése a megfelelő formában és tartalommal, a változás bejelentés / módosítási kérelem megküldése a Közreműködő Szervezet részére
 • Fenntartási időszak projekt dokumentációjának összeállítása
 • Felkészítés a fenntartási időszak alatti helyszíni ellenőrzésre, részvétel a helyszíni ellenőrzésen

 


KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

 

A tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek megfelelő arculati elemekkel ellátott támogatási összeg specifikus kommunikációs csomagok megvalósítása.

Támogatásból megvalósításra kerülő projektek esetén ez a tevékenység kötelező és a támogatás arányos vagy teljes visszafizetési kötelezettségével járhat annak részbeni vagy nem teljesítése.