Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása. A felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra.

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása - VINOP-1.2.1-21

TERVEZET

 

Támogatást igénylők köre:

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek:

 • Rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenységgel összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (Maximum 70%)
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése (Max. 50%)
 • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (Max. 5%)

A projekt keretében az önállóan támogatható tevékenységen túl minimum 2 darab önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges!

Támogatási kérelem benyújtási határideje:

 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.
 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.
 3. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 30 - október 15.
 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15.

 

A támogatás mértéke, összege:

 

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke: 45-70%, regionális beruházási támogatás esetén.

 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

 

 

Létszám

Elszámolható költség/fő

Maximális elszámolható összköltség

3-9 fő

1-9 fő: 11.000.000 Ft

99.000.000 Ft

10-49 fő

1-9 fő: 11.000.000 Ft

10-49 fő: 5.000.000 Ft

299.000.000 Ft

50-249 fő

1-9 fő: 11.000.000 Ft

10-49 fő: 5.000.000 Ft

50-249 fő: 3.000.000 Ft

899.000.000 Ft

 

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

 

Projekt maximális elszámolható összköltsége a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összege!

 

 

Egyéb információk:

 

 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre
 • A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
 • Fenntartási kötelezettség a projekt zárását követően 3 évig áll fenn.
 • Ingatlan beruházás esetén az építési engedélyezési eljárást a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szükséges elindítani.
 • Nem támogatható az a vállalkozás, amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
 • Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése
 • Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 • Tekintettel a visszatérítendő támogatási forma alkalmazására, biztosítéknyújtási kötelezettség nem kerül előírásra
 • Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a.
 • Nem támogatható közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése (8601 - 8609, 8701 - 8708, 8710 - 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú járművek)