MEGJELENT az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása - (VP2-4.1.1-20)

2020 októberétől ismét támogatásban részesülhetnek az állattartótelepek A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1-20 kódszámú) felhívás. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. napjától 2021. február 1. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft

A támogatás célja az állattenyésztési ágazat állattartó telepeinek megújítása. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül.

 
 
 
 

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők akik:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel

A pályázati felhívás célja

Állattartó telepek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák támogatásán keresztül:

 • Állattartásra-, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények kialakítása;
 • Állattartáshoz szükséges gépek és eszközök beszerzése;
 • Állattartó telepek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása;
 • Megújuló energiát hasznosító technológia beszerzése;
 • Fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak fejlesztése.

A támogatás célterületei

Támogatás az alábbi célterületek vonatkozásában igényelhető:

 1. célterület: baromfitartó telepek korszerűsítése
 2. célterület: sertéstartó telepek korszerűsítése
 3. célterület: szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. célterület: juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 5. célterület: egyéb* állattartó telepek korszerűsítése

* lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla.

Nem támogatható tevékenységek

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • trágyatároló létesítése (meglévő állattartó telep esetében)

 • erőgépek beszerzése

 • méz és méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez és a léptároláshoz szükséges eszközök beszerzése (pl.: kaptárak, méhészkonténerek)

A támogatás mértéke

A támogatás várható keretösszege: 50 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: 2 milliárd Ft

Támogatás intenzitás: 40-70%

 

Kötelező vállalások:

 • Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti, a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszámhoz képest.
 • A pályázó köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak (5 év) végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.