MEGJELENT A „VP2-4.1.3-20 KERTÉSZETI ÜZEMEK KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ FELHÍVÁS

MEGJELENT A „VP2-4.1.3-20 KERTÉSZETI ÜZEMEK KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ FELHÍVÁS A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 19. napjától 2021. február 19. napjáig van lehetőség.

Megjelent a Vidékfejlesztési Programon belül a kertészeti üzemek korszerűsítését támogató felhívás 30 milliárd forintos keretösszeggel.  A pályázaton akár 2 milliárd forintos támogatás is igényelhető, a kérelmek benyújtására előreláthatólag 2020 októberétől van lehetőség. Bővebb információ és regisztráció előminősítésre keressen elérhetőségeink bámelyikén.

A pályázat keretében támogatható célterületek:

1. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése: meglévő üveg- és fóliaborítású növényházak bővítése, technológiai korszerűsítése, valamint új növényházak építése lehetséges.
Támogatható továbbá:

  • energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése: létesítmények bővítése, létrehozása, technológiai korszerűsítése
Támogatható továbbá:

  • a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
  • energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

A fentiek mellett, mindkét célterület esetében támogatható még:

  • növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök
  • a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés

A támogatási kérelmeket legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők nyújthatják be, akiknek előző éves árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 2 milliárd forint. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2020. októbertől van lehetőség.