KKV-K KÖZBESZERZÉSI RÉSZVÉTELÉT ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS

A Felhívás keretében a mikro-, kis-, és középvállalkozások a közbeszerzési verseny élénkítése céljából átalány alapú, egységesen 600 000 Ft támogatást igényelhetnek közbeszerzési ajánlatuk elkészítéséhez és az elkészített ajánlati dokumentáció közbeszerzési ajánlattételre történő benyújtásához kapcsolódóan felmerült költségeihez. A támogatás a jelen Felhívás megjelenése után megjelent közbeszerzési eljárásokban benyújtott ajánlatra vonatkozóan, utólagosan igényelhető.

Felhívás kódszáma: RRF-9.5.1-23

Támogatás megnevezése: KKV-k közbeszerzési részvételét ösztönző támogatás

Támogatás formája: vissza nem térítendő Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás keretösszege: 1 090 000 000 Ft

Forrás megnevezése: XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím

Beadás kezdete: 2023.03.31

Beadási határidő: forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2025.12.31-ig

Támogatás célja: Mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének ösztönzése

Támogatást igénylők köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások

Támogatható tevékenységek: Magyarországi közbeszerzési eljárásban az ajánlat elkészítésének költségei (tételes költségelszámolás nélkül)

Támogatás mértéke :100%

Támogatás összege: 600 000 Ft

Támogatható projektek száma 1816 db

A Felhívás keretében a mikro-, kis-, és középvállalkozások a közbeszerzési verseny élénkítése céljából átalány alapú, egységesen 600 000 Ft támogatást igényelhetnek közbeszerzési ajánlatuk elkészítéséhez és az elkészített ajánlati dokumentáció közbeszerzési ajánlattételre történő benyújtásához kapcsolódóan felmerült költségeihez. A támogatás a jelen Felhívás megjelenése után megjelent közbeszerzési eljárásokban benyújtott ajánlatra vonatkozóan, utólagosan igényelhető. A támogatásra pályázni a 2023.03.31 után az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR), nyilvános felhívás útján meghirdetett közbeszerzési eljárásban tett, érvénytelennek nem minősített ajánlat alapján lehet, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményének EKR-ben történő megjelenését követően. Egy pályázó a jelen Felhívás keretében egyszer részesülhet támogatásban.