Divat- dizájnipari mikro-, kis-és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Magyarország Kormányának felhívása a divat és dizájnipari tervező-gyártó mikro-, kis- és középvállalkozások megújulását elősegítő technológiai fejlesztéseinek támogatására. A beavatkozás célja, hogy a hazai divat- és dizájnipar fejlődni képes és fejlődni akaró vállalkozásai olyan beruházásokat tudjanak végrehajtani, amelyek mellett az ágazat szereplői képesek lehetnek középtávon megerősödni, annak érdekében.

A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.-14-20 - TÁRSADALMI EGYEZTETÉS ALATTI FELHÍVÁS

Kik pályázhatnak:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások

Amelyek:

 • Amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással) alátámasztott, teljes 365 napot jelentő üzleti évvel
 • Amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt
 • Amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul
 • Amelyek esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 2.500.000 Ft volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Támogatható tevékenységek:

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)

Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)

Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. s) pontjában részletezett szolgáltatások (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)

Bérköltség-támogatás igénybevétele

Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

Támogatási kérelem benyújtási határideje:

 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására
 • december 15. kedd 9 órától -2021. március 4. csütörtök 12 óráig van lehetőség.

Támogatás összege és intenzitása:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 • Minimum 5 000 000 Ft, maximum 150 000 000 Ft.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 70%-a

Műszaki szakmai elvárások:

A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetők.

Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében a 3.1.2 c) pont szerinti tevékenységhez kapcsolódóan csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre - beleértve a tartozékokat is - amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges és a Felhívás céljával összhangban van.

A Felhívás 3. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. Vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése esetén az előírt követelményeket a Felhívás 7. sz. szakmai melléklete tartalmazza.

Támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán szükséges azon tényleges és létező piaci igény megalapozott bemutatása, amelyre a támogatást igénylő a fejlesztést alapozza. A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

Projekt területi korlátozása:

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek 2020. július 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.