70-100% támogatás 2-60 millió forintig szabad vállalkozási zónákban vagy hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások számára

MÁR TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN! 2021 JANUÁRJÁTÓL ELÉRHETŐ TÁMOGATÁSI FORRÁS! Hátrányos helyzetű településeken megvalósuló fejlesztésekre 70% vagy 100% vissza nem térítendő támogatás igényelhető 2021 januárjától. Eszközbeszerzés, infrastrukturális-, információs technológia fejlesztés is megvalósítható! Ingyenes előminősítésért keressenek elérhetőségeink bármelyikén!

Kik pályázhatnak:

Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások

Amelyek:

- a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben;

- a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen:

- a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban;

-  a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban;

-  az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozatban;

- a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozatban meghatározott, nem a Közép-magyarországi régióban található településen valósítják meg fejlesztéseiket.

 1. b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 3. d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint

 kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

 szövetkezetek

Támogatható tevékenységek:

3.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

A 3.1.1. a) tevékenység költségének a

3.1.2. b) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át).

3.1.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A Felhívás 3.1.1. pontjában meghatározott tevékenységhez kapcsolódó alábbi tevékenységek támogathatóak:

 1. b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
 2. c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 3. d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
 4. e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
 5. f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),
 6. g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 7. h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

 

Támogatási kérelem benyújtási határideje:

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására

 1. január 12. hétfő 12 órától -2021. február 12. péntek 12 óráig van lehetőség.

Támogatás összege és intenzitása:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 - a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

- a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.

A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

A támogatás maximális mértéke

A támogatás maximális mértéke:

 1. a) a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,
 2. b) a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Kötelező vállalások, egyéb kiegészítő információk:

 1. a) Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft, a felhívás jelen pontja nem releváns.
 2. b) Egyéb esetben az a mikro-, és kisvállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó hónapra vonatkozó, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámához képest az érintett székhelyen/telephelyen a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

A támogatást igénylő válallja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a fenntartási időszak végéig fenntartja.

A fenti vállalás teljesítésének vizsgálata a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végén, az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés ellenőrzésekor történik.

A kötelező vállalás teljesítése a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év 12 hónapjára vonatkozó havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatotti létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.

A kötelező vállalással kapcsolatban figyelembevételre kerülő adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám meghatározása:

Az adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám tekintetében figyelembe vehető alkalmazottnak számít a természetes személy, amennyiben a 2008M jelzésű, „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” elnevezésű bevallásban (a továbbiakban: ’08-as bevallás);

Az alkalmazás minősége rovatba írt foglalkoztatási kód (a biztosítási jogviszony kódja) az alábbi folyamatos foglalkoztatást feltételező jogviszonyok egyike; 15 Szövetkezeti tag, munkaviszony; 20 Munkaviszony, több munkáltatóval létesített munkaviszony, bedolgozói munkaviszony; 113 Hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony.

A bevallás 8-as lapján az 523-as (részmunkaidő), 524-es (teljes munkaidő) és 525-ös (munkaidő-szervezési intézkedéssel csökkentett teljes munkaidő) soron a fenti jogviszonyok esetében kitöltött az a oszlop - heti munkaóra száma, illetve a b és c oszlop az év, hó naptól az év hó napig rovatok

Településlisták 

VTSZ lista 

ANNEX lista